فیلم آموزشی ریاضی هفتم

فیلم های آموزشی ریاضی پایه هفتم

تیم آموزشی “ریاضی بتا” اقدام به حل تمامی تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های کتاب درسی ریاضی پایه هفتم به صورت “فیلم آموزشی” نموده است. هر فیلم به تنهایی حاوی حل یک یک سؤال کتاب همراه با نکات اضافی می باشد. این فیلم ها به گونه ای هستند که شما را از هر گونه آموزش دیگری بی نیاز می کند.

فهرست