درسنامه و جزوه ریاضی پایه ششم

درسنامه (جزوه) ریاضی پایه ششم

درسنامه (جزوه) ریاضی پایۀ ششم، تألیف مهندس مهدی محمدصالحی و فاطمه نعیمی می باشد. این درسنامۀ آموزشی بدون شک بی نظیرترین درسنامۀ (جزوۀ) آموزشی ریاضی پایۀ ششم در ایران است.

درسنامه ریاضی ششم در 7 فصل تدوین شده که فصل به فصل آن دقیقاً مطابق با کتاب درسی ریاضی پایۀ ششم  می باشد.

آنچه این درسنامه را از سایر درسنامه ها، جزوات و کتاب های کمک درسی موجود در بازار متمایز می کند این است که ما در این درسنامه (جزوه) ابتدا خط به خط کتاب درسی را توضیح داده ایم. سپس مثال های متعددی که همگی از سؤالات برگۀ امتحانی بودند را گلچین کرده و با استراتژی های خاص و بسیار ساده حل نموده ایم که هر دانش آموزی در هر سطحی که باشد، قادر به پاسخگویی به سؤالات امتحانی پایان ترم خواهد بود.

در ادامه این درسنامه را می توانید به صورت فصل به فصل یا به صورت یکجا دانلود کنید.

درسنامه یا جزوه فصل اول ریاضی ششم - الگوهای عددی-

درسنامه (جزوه) فصل اول ریاضی پایه ششم – عدد و الگوهای عددی (قیمت: رایگان)

درسنامه یا جزوه فصل دوم ریاضی ششم - کسر

درسنامه (جزوه) فصل دوم ریاضی پایه ششم – کسر (قیمت: رایگان)

یا جزوه فصل سوم ریاضی ششم اعداد اعشاری

درسنامه (جزوه) فصل سوم ریاضی پایه ششم – اعداد اعشاری (قیمت: رایگان)

درسنامه یا جزوه فصل چهارم ریاضی ششم - تقارن و مختصات

درسنامه (جزوه) فصل چهارم ریاضی پایه ششم – تقارن و مختصات (قیمت: رایگان)

درسنامه یا جزوه فصل پنجم ریاضی ششم - اندازه گیری-

درسنامه (جزوه) فصل پنجم ریاضی پایه ششم – اندازه گیری (قیمت: رایگان)

درسنامه یا جزوه فصل ششم ریاضی ششم - تناسب و درصد -

درسنامه (جزوه) فصل ششم ریاضی پایه ششم – تناسب و درصد (قیمت: رایگان)

درسنامه یا جزوه فصل هفتم ریاضی ششم - تقریب-

درسنامه (جزوه) فصل هفتم ریاضی پایه ششم – تقریب (قیمت: رایگان)

درسنامه (جزوه) رياضي پایه ششم

درسنامه (جزوه) کل فصل های ریاضی پایه ششم – (قیمت: رایگان)

مطالب مرتبط با ریاضی پایه ششم
درسنامه فصل به فصل ریاضی پایه ششم
گام به گام فصل به فصل ریاضی پایه ششم
بانک سؤالات امتحانی ریاضی پایه ششم
فیلم های آموزشی ریاضی پایه ششم 
آزمون های استاندارد فصل به فصل  ریاضی پایه ششم 
نکات کلیدی مخصوص شب امتحان ریاضی پایه ششم 
کتاب کار ریاضی پایه ششم
کتاب درسی ریاضی پایه ششم

درسنامه (جزوه) آموزشی ریاضی پایه ششم

فصل اول: عدد و الگوهای عددی

فصل دوم: کسر

فصل سوم: اعداد اعشاری

فهرست