پکیج ریاضی پایه هفتم و هشتم

سایت ریاضی بتا

هدف از راه اندازه سایت ریاضی بتا، ایجاد تحولی نوین و بی نظیر در آموزش ریاضیات پایه های ششم، هفتم، هشتم و نهم می باشد.

آنچه سایت ریاضی بتا برای پایه های ذکر شده ارائه می دهد:

برگزاری کلاس های آنلاین

درسنامه فصل به فصل منطبق بر کتاب درسی

فیلم های آموزشی حل تمرینات کتاب درسی

بانک سؤالات صددرصد امتحانی و آزمون های مستمر

گام به گام فصل به فصل کتاب

موارد پکیج ریاضی هفتم

تبلیغ پکیج ریاضی پایه هفتم
با فشردن هر یک از دکمه های زیر وارد بانک سؤالات امتحانی پایه های ششم، هفتم، هشتم یا نهم می شوید
با فشردن هر یک از دکمه های زیر وارد صفحۀ نمایش فیلم های آموزشی هر پایه شوید
آزمون های مستمر ریاضی پایه هشتم
آزمون های مستمر ریاضی پایه نهم
فهرست